Naujienos

Balso pakitimai vartojant statinus

Atliktame tyrime analizuojama pacientų, vartojančių statinus (cholesterolio kiekį kraujyje mažinančius vaistus), balso pakitimų dažnumas ir stiprumas. Tiriamąją grupę sudarė 73 pacientai (vartojantys statinus), o kontrolinę – 29 (nevartojantys statinų). Balso sutrikimų dažnumas ir stiprumas buvo vertintas pagal balso diskomforto skalę. Dažniausi pacientų, vartojančių statinus, nusiskundimai buvo įvardinti kaip sausumas ir kąsnio (gumulo) jausmas. Tačiau statistiškai patikimų duomenų, lyginant balso pakitimus tarp šių dviejų grupių, negauta. Visgi, nors tyrimo hipotezė, kad vartojantys statinus pacientai turi reikšmingesnių balso pakitimų, nepasitvirtino, tačiau kliniškai buvo pastebėta, kad balso pakitimai atsiranda esant statinų miotoksiškumui gerklose ir ryklėje, todėl autoriai rekomenduoja gydytojams atkreipti dėmesį į balso pokyčius, jei pacientas vartoja statinus.

Šaltinis: Vocal tract symptoms: Severity and frequency in patients on statins. April 30, 2018 by Abdul-Latif Hamdan, MD, MPH, FACS; Marc Mourad, MD; Ghina Fakhri, BS; Doja Sarieddine, BS; Elie Khalifee, MD; Sami T. Azar, MD.