Apie asociaciją

Klaipėdos krašto otorinolaringologų asociacija įkurta 2013 m. spalio mėnesį vykusiame visuotiniame Klaipėdos krašto otorinolaringologų draugijos susirinkime. Patvirtinti asociacijos įstatai, atitinkantys asociacijos įstatymą, išrinktas pirmininkas bei valdyba.

Asociacijos tikslas yra kelti Asociacijos narių profesinę kvalifikaciją, aktyviai propaguoti otorinolaringologijos, kaip medicinos mokslo šakos, pasiekimus, palaikyti mokslinių tyrimų ir medicinos praktikos ryšius ir prisidėti prie Lietuvos otoronolaringologijos vystymosi, skatinti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio gretutinių specialybių atstovais, draugijomis, asociacijomis bei kitais susivienijimais, skleisti informaciją visuomenėje. Taip pat - koordinuoti Asociacijos narių veiklą bei atstovauti Asociacijos narių interesus ir juos ginti.

Prašymas stojimui į Asociaciją