Galerija

ENDOSCOPIC SINUS AND SKULL BASE SURGERY COURSE A HANDS-ON COURSE, 2013, Lietuva

2013 m. rugpjūčio 23-25 d. Kaune (Lietuva) įvyko endoskopinės sinusų ir kaukolės pamato chirurgijos mokymai, kuriuos pravedė žymūs gydytojai iš JAV ir Kanados - Ohajo universiteto (JAV) Kolumbus Otorinolaringologijos-galvos ir kaklo chirurgijos  klinikos prof. Ricardo L. Carrau (profesorius Lietuvoje lankėsi trečiąjį kartą), tos pačios klinikos Neurochirurgijos skyriaus doc.  Daniel M. Prevedello ir Otavos universiteto (Kanada)  Neurochirurgijos klinikos vadovas prof. Amin B. Kassam.  Į kursus atvyko dalyviai ne tik iš Lietuvos (13 dalyvių), bet ir iš Latvijos, Baltarusijos, Rusijos, Pakistano. Per tris mokymų dienas buvo išklausytos puikiai paruoštos, įdomios ir naudingos paskaitos, kursų dalyviai, preparuodami lavonų galvas, mokėsi skirtingų sinusų ir kaukolės pamato endoskopinės chirurgijos technikų.

Daugiau vaizdų - https://skydrive.live.com/?cid=98e419bc0057b446&id=98E419BC0057B446%21987&authkey=!ALE2OmD43Y_gDcg